Lelystad Airport Businesspark

Bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark wordt collectief beveiligd. Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de status van het project collectieve beveiliging op Lelystad Airport Businesspark.

Na een langdurig proces van voorbereiding en overleg tussen de ondernemers en de Gemeente Lelystad, heeft de gemeente haar toestemming verleend voor cameratoezicht op de openbare weg onder het regime van zaaksbescherming. Het oorspronkelijke plan om Lelystad Airport Businesspark collectief te beveiligen door middel van afsluiting door hekken in combinatie met camera's is aangepast: de hekwerken zijn komen te vervallen. 

Door de begrotingsaanpassing die hierdoor ontstond kan het cameratoezicht zodanig worden opgezet, dat er nu sprake is van een nagenoeg volledige dekking. In combinatie met de aanleg van de collectieve camera's bestaat tevens voor iedere deelnemer de mogelijkheid om individueel camera's aan te schaffen ter observering van het eigen bedrijfspand.

Op de volgende pagina's leest u alles over de beveiliger, het cameratoezicht, het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) traject, de kosten en baten en hoe u zich kunt aanmelden als deelnemer.

Bestuurslid Ondernemers Cooperatie Lelystad Airport Businesspark Gerard Lam zegt daarover: “Op de late avond van 15 juli 2009 ging mijn telefoon en ik kreeg de mededeling dat er opvolgend alarm was geweest op de Pascallaan nummer 11 en er dus “een hit” was.

Onderweg naar Lelystad ging er van alles door me heen:

  • Wat is er allemaal weg?
  • Wat hebben ze aangericht omdat ze niets van hun gading hebben kunnen vinden?
  • O nee, mijn servers die zullen ze toch niet……..?
  • De voordeur was geforceerd, wie moet er blijven waken vannacht?
  • Kunnen we morgen nog wel gelijk aan de slag om 7.30 uur?
  • Waarom bij mij, ze konden toch zien dat ik camerabewaking en alarm had?

Vooral omdat ik vaak dacht dat het mij niet zou gebeuren waren nut en noodzaak van deelname aan het centrale beveiligingsproject Lelystad Airport Businesspark voor mij niet altijd even duidelijk.
Ik weet nu beter, het kan elke ondernemer op Lelystad Airport Businesspark overkomen en daarom ben ik blij dat het project alsnog van start gaat. Ik hoop dat elke ondernemer op Lelystad Airport Businesspark zich als deelnemer aansluit bij het project veiligheid. Zo kunnen we het (camera)project financieel dragen en maken we het “het inbrekersgilde’ echt moeilijk.”