Deelnemers

Op Larserpoort is vanaf 1 januari 2017 een BIZ ingevoerd. Dit betekent dat alle panden bijdragen aan een Schoon, Heel en Veilig Larserpoort.

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente ondersteunt dit door middel van het opleggen van BIZ-aanslagen om vervolgens de inkomsten als subsidie uit te keren aan de stichting BIZ Larserpoort die de in een BIZ-plan opgestelde activiteiten uitvoert