Organisatie

Lelystad kent diverse bedrijventerreinen, één daarvan is Larserpoort. Om de veiligheid op dit bedrijventerrein te verbeteren heeft Larserpoort zich aangesloten bij Collectief Beveiligd.

Organisatiestructuur
In april 2010 is de Ondernemers Coöperatie Larserpoort u.a. (OCL) opgericht: het bestuursorgaan voor de gezamenlijke ondernemers. In eerste instantie was de OCL opgericht ten behoeve van het collectieve beveiligingsproject op het bedrijventerrein en is er een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen opgericht om zaken rondom schoon, heel en veilig te waarborgen. Omdat de OCL graag meer voordelen aan haar leden wil aanbieden, is het bestuur ook actief bezig met een aantal collectieve inkooptrajecten, waaronder gladheidbestrijding, afvalverwerking en telefonie. Hier kunt u meer over lezen onder het kopje 'Collectieve Inkoop'.

Ondernemers Coöperatie Larserpoort u.a (OCL) - Bestuur
Gerard Lam - Working Apart Together W.A.T. (Voorzitter)
Erik Kuijper - Verpa Senco (secretaris/penningmeester)

Jan-Peter Ensing - JPE Projectmanagement

Werkgroep Veilig Ondernemen Larserpoort - Operationele zaken

Gert Ligthart - Dijkstra-Vereenigde B.V.
Willem Knemeijer - Mac3Park
Gerard Lam - Working Apart Together W.A.T.
Gerben van der Lugt - Brandweer Flevoland
Freark van der Werf - Politie Flevoland
Monique van Rijn - Gemeente Lelystad
Erdal Taskiran – Schipper Security
Jan de Jong - DeJong BORG