Organisatie

Lelystad kent diverse bedrijventerreinen, één daarvan is Lelystad Airport Businesspark. Om de veiligheid op dit bedrijventerrein te verbeteren heeft Lelystad Airport Businesspark zich aangesloten bij Collectief Beveiligd.

Organisatiestructuur
In april 2010 is de Ondernemers Coöperatie Lelystad Airport Businesspark  u.a. (OCL) opgericht: het bestuursorgaan voor de gezamenlijke ondernemers. In eerste instantie was de OCL opgericht ten behoeve van het collectieve beveiligingsproject op het bedrijventerrein en is er een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen opgericht om zaken rondom schoon, heel en veilig te waarborgen. Omdat de OCL graag meer voordelen aan haar leden wil aanbieden, is het bestuur ook actief bezig met een aantal collectieve inkooptrajecten, waaronder gladheidbestrijding, afvalverwerking en telefonie. Hier kunt u meer over lezen onder het kopje 'Collectieve Inkoop'.

Ondernemers Coöperatie Lelystad Airport Businesspark u.a (OCL) - Bestuur
Gerard Lam - Working Apart Together W.A.T. (Voorzitter)
Vacant  (secretaris/penningmeester)

Jan-Peter Ensing - JPE Projectmanagement

Werkgroep Veilig Ondernemen Lelystad Airport Businesspark - Operationele zaken

Gert Ligthart - Dijkstra-Vereenigde B.V.
Gerard Lam - Working Apart Together W.A.T.
Gerben van der Lugt - Brandweer Flevoland
Geert Wind - Politie Flevoland
Monique van Rijn - Gemeente Lelystad
Brian Kuiper – Schipper Security
Jan de Jong - DeJong BORG