Agenda Larserpoort

Algemene Ledenvergadering 

Nader te bepalen


Vergaderdata KVO-B werkgroep:


dinsdag 28 februari 2023 10:00 - 11:30
 
dinsdag 25 april 2023 10:00 - 11:30 Aansluitend de dagschouw
 
dinsdag 12 september 2023 10:00 - 11:30
 
dinsdag 28 november 2023 17:00 - 18:30 aansluitend de avondschouw
 
Vergaderdata operationele beveiliging:
Dinsdag 17 januari 2023 10.00 – 11.00 u
Dinsdag 18 april 2023 10.00 – 11.00 u
Dinsdag 22 augustus 2023 10.00 – 11.00 u
Dinsdag 24 oktober 2023 10.00 – 11.00 u


Indien u informatie heeft wat voor de werkgroep van belang kan zijn, maakt u dit dan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering aan ons kenbaar, zodat de input eventueel in de vergadering behandeld kan worden.