Agenda Larserpoort

Algemene Ledenvergadering 

Nader te bepalen


Vergaderdata KVO-B werkgroep:

Data
woensdag 28 februari 2024 10:00 - 12:00
donderdag 28 maart 2024 10:00 - 12:00

 

dinsdag 4 juni 2024 10:00 - 12:00
aansluitend de dagschouw

 

dinsdag 17 september 2024 10:00 - 11:30

 

dinsdag 26 november 2024 17:00 - 20:00
aansluitend de avondschouw

 

 

En de data voor het operationele kwartaaloverleg op het politiebureau zijn: 16 januari, 16 april, 20 augustus en 22 oktober.


Indien u informatie heeft wat voor de werkgroep van belang kan zijn, maakt u dit dan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de vergadering aan ons kenbaar, zodat de input eventueel in de vergadering behandeld kan worden.