Kosten en baten

De kosten voor de deelname aan het collectieve intelligente cameratoezicht op de Lelystad Airport Businesspark voor de OCL deelnemers is nu bekend.

Eénmalige investering
De groot deel van de ondernemers op Lelystad Airport Businesspark hebben voor de tot stand koming van het cameratoezicht gezamenlijk geïnvesteerd in de aanleg van het systeem op Lelystad Airport Businesspark.

Exploitatiekosten van het cameratoezicht
De kosten van het doorontwikkelen van, toezicht op, opvolging van, onderhoud en beheer van de camera's wordt met ingang van 1 januari 2017 betaalt vanuit  de middelen die de OCL krijgt vanuit de BIZ-Larserpoort. Door deze constructie dragen alle bedrijven bij aan het instand houden van de veiligheid op Lelystad Airport Businesspark.

Bedrijven op Larserpoort kunnen zich voor €250,- per jaar aansluiten bij de OCL en meedenken en mee praten over invulling van het takenpakket van de OCL.

De volgende zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de OCL:

  • Een volledig functionerend systeem voor collectief intelligent cameratoezicht op bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark.
  • Registratie camerabeelden 24 uren per dag, 7 dagen per week.
  • Bewaartermijn van 7 dagen.
  • Aansluiting bij een categorie 3 geborgde toezichtruimte voor het uitkijken van de camerabeelden 7 dagen per week tijdens de periode van ingeschakeld virtueel hekwerk.
  • Contract met beveiliger voor het opvolgen van meldingen op basis van het virtuele hekwerk binnen vastgestelde tijd.
  • Per individuele camera wordt in overleg met de toezichtsruimte en waar nodig de betrokken ondernemer ingeregeld welke en wanneer er meldingen moeten worden geregistreerd en eventueel doorgemeld.
  • Vastleggen en beheer Protocol Cameratoezicht voor samenwerking met gemeente, politie en beveiliger.
  • Opvragen van camerabeelden naar aanleiding van incidenten.
  • Iedere opvolging op basis van cameramelding valt onder de deelnemersovereenkomst.
  • Iedere opvolging op basis van een individueel bedrijfsalarm valt niet onder de deelnemersovereenkomst.