Nieuws

Het CCV lanceert keurmerk voor pentesten 13-12-2021
Bedrijven krijgen steeds meer te maken met cyberdreigingen, zoals ransomware-aanvallen en datalekken. De roep om betrouwbare pentesten wordt dan ook groter. In samenwerking met een groot aantal...
Digitale weerbaarheid ondernemers 13-12-2021
Na een inbraak of insluiping valt door de gedupeerde ondernemer na te gaan wat de schade is. Echter, schade door digitale criminaliteit wordt vaak niet opgemerkt en kan lange tijd doorgaan. De...
Schoon, heel en veilig 2021 vanuit de brandweer. 13-12-2021
Hadden we het vorig jaar over een vreemde gang van het jaar, helaas is het 2021 niet veel beter verlopen. Vanuit brandweer oogpunt hebben wij echter (geen) klagen. Ons doel om minder branden te...
Hackhelpdesk voor ondernemers 13-12-2021
Je bent ondernemer en druk bezig met de dagelijkse gang van zaken. Paniek slaat toe als je merkt dat je computer is gehackt en je bedrijf of een deel er van komt stil te staan. Je wilt snel weer...
Hercertificering KVO-B 2021 11-05-2021
Op dinsdag 13 april j.l. heeft de Audit plaatsgevonden voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen op Lelystad Ariport Businesspark. Uiteraard moest de Audit deze keer i.v.m. de...
Even voorstellen: Onze wijkagent voor Lelystad Airport Businesspark 13-04-2021
Mijn naam is Geert Wind. Ik ben 8 jaar werkzaam bij politie Midden Nederland met als standplaats Lelystad. Sinds 2 maanden vervul ik de nieuwe functie van wijkagent industrieterreinen. In deze...
Van de wijkagent: verkeers(on)veiligheid 13-04-2021
Als wijkagent van Lelystad Airport Businessparkvang ik helaas met regelmaat signalen op over de verkeers(on)veiligheid in uw werkgebied. De klachten bestaan voornamelijk uit het (te) hard rijden op...
Doorgeven meldingen openbare ruimte 13-04-2021
Ziet u iets dat niet in orde is in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, kapotte verlichting of gedumpt afval? Dan kunt u dit zelf doorgeven aan de gemeente. Dit kan...
Het CCV lanceert keurmerk voor pentesten 13-04-2021
Bedrijven krijgen steeds meer te maken met cyberdreigingen, zoals ransomware-aanvallen en datalekken. De roep om betrouwbare pentesten wordt dan ook groter.
Cybercriminelen gaan voor het laaghangend fruit 13-04-2021
Artikel uit het blad ‘Secondant’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Nu we door de lockdown nog meer zijn gaan leunen op onze digitale systemen, zien online criminelen...
Ondermijning 13-04-2021
De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven,...