KVOB

Lelystad Airport Businesspark lijdt jaarlijks schade door criminaliteit, overlast en daarmee gepaard gaande onveiligheid. De gevolgen voor de ondernemers en soms ook personeelsleden die slachtoffer zijn van criminele activiteiten, zijn vaak groot. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) ondernemen overheid en het bedrijfsleven hiertegen actie.

Op initiatief van het bestuur van de Ondernemers Coöperatie Lelystad Airport Businesspark is een traject gestart om dit keurmerk KVO-B ook voor Lelystad Airport Businesspark te behalen. In de Werkgroep Veilig Ondernemen Lelystad Airport Businesspark die dit traject uitvoert, nemen de volgende partijen deel:

 • De ondernemers, verenigd in de Ondernemers Coöperatie Lelystad Airport Businesspark(OCL)    
 • De gemeente Lelystad
 • Politie
 • Brandweer
 • Projectondersteuning

Veiligheidsanalyse en Plan van Aanpak

De werkgroep is in 2011 gestart met het onderzoeken van de veiligheidssituatie van het bedrijventerrein. Er is een enquête onder ondernemers (nulmeting) gehouden met vragen over diverse (veiligheids)onderwerpen. Er zijn gegevens opgevraagd bij politie, brandweer en gemeente (waaronder incidentenregistraties). En de werkgroep KVO-B heeft een inspectie (schouw) gehouden van het bedrijventerrein bij dag- en avondsituatie.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een veiligheidsanalyse, die de problemen en aandachtspunten in beeld brengt aangaande Onderhoud en Beheer; Brandveiligheid; Verkeersveiligheid; Toezicht, Controle en Handhaving.

Op basis van de veiligheidsanalyse is een Plan van Aanpak opgesteld. Via het ondertekenen van een convenant verbinden alle partijen zich aan het Plan van Aanpak. Nu dit Plan van Aanpak door de KIWA is goedgekeurd, is het Keurmerk Veilig Ondernemen verstrekt dat een initiatief is van het Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.

Enkele speerpunten uit het plan van aanpak:

 • Ondernemers informeren over trends rond inbraak en het voorkomen van inbraak en stimuleren om tips van politie en beveiliger op te volgen.
 • Ondernemers stimuleren hun pand beter te verlichten.
 • Jaarlijks drie bedrijven scannen op veiligheid.
 • Aanpak van de knelpunten die uit de resultaten van de nulmeting zijn geconstateerd op het gebied van onveilige verkeerssituatie en parkeergelegenheid voor vrachtwagens.
 • Nader onderzoek naar verkeersveiligheid voor fietsers.
 • Oprichten van een meldpunt voor meldingen op het gebied van schoon, heel en veilig en de mogelijkheden inrichten om digitaal aangifte te doen.
 • Aanpak van knelpunten die naar voren zijn gekomen tijdens de schouwen.
 • Ondernemers bewust maken van risico's van brand(stichting) en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen 

 
In 2021 is het plan van aanpak getoetst, waarmee het certificaat "Continu Samenwerken" wederom is  behaald. De werkgroep zal zich de komende twee jaar opnieuw inzetten voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.