Hercertificering KVO-B 2021

Op dinsdag 13 april j.l. heeft de Audit plaatsgevonden voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen op Lelystad Ariport Businesspark. Uiteraard moest de Audit deze keer i.v.m. de corona maatregelen online plaatsvinden.

De auditeur van de KIWA stelde vast dat de werkgroep KVO-B de maatregelen in het Plan van Aanpak van de afgelopen 3 jaar goed heeft uitgevoerd. Ook werden de resultaten van de veiligheidsanalyse besproken en de voorgenomen maatregelen in het nieuwe Plan van Aanpak voor de komende 3 jaar doorgenomen.  
De auditeur complimenteerde de werkgroep met de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat Lelystad Airport Businesspark één van de schoonste en veiligste bedrijventerreinen van Nederland is. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van gemeente, politie, brandweer, collectieve beveiliger en ondernemers, dit alles onder de bezielende leiding van voorzitter Jan de Jong van De JongBorg. Volgens de auditeur zijn ze allen gemotiveerd en nemen zij hun verantwoordelijkheid om de maatregelen uit te voeren die er mede voor zorgen dat er zeer weinig incidenten op het terrein plaatsvinden en het er keurig bij ligt. 
De auditeur kon dan ook aan het eind van de Audit laten weten dat het Keurmerk Veilig Ondernemen opnieuw was behaald en het certificaat voor de komende 3 jaar weer aan Lelystad Airport Businesspark wordt verstrekt. 
Dit betekent de 5de achtereenvolgende KVO-B hercertificering, voorwaar een felicitatie voor de KVO-B werkgroep, de OCL en alle andere partijen die zich hiervoor hebben ingezet! 

De uitreiking van het certificaat zal plaatsvinden tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij ook het convenant van samenwerking door alle partijen zal worden ondertekend.
Dit stond oorspronkelijk gepland voor 23 juni a.s., maar vanwege de corona maatregelen zal de uitreiking worden verschoven tot na de zomer. Nadere informatie volgt z.s.m.


« terug naar overzicht