Van de wijkagent: verkeers(on)veiligheid

Als wijkagent van Lelystad Airport Businessparkvang ik helaas met regelmaat signalen op over de verkeers(on)veiligheid in uw werkgebied. De klachten bestaan voornamelijk uit het (te) hard rijden op de toegangswegen. Veelal gaat het om medewerkers of leveranciers van de bedrijven die zelf gevestigd zijn op dit industrieterrein.

Het zal u niet verbazen dat juist om de veiligheid te waarborgen, een maximale toegestane snelheid is ingesteld. Wat velen zich niet realiseren is dat overschrijding van de maximale toegestane snelheid met "maar een paar kilometer per uur"  grote gevolgen kan hebben op af te leggen remweg van een voertuig. Hieronder kunt lezen wat snelheid met de remweg doet. 

Hierbij zijn de huidige weersomstandigheden ( sneeuw/ijzel of regen/hagel niet meegenomen).

Kilometer per uur

(afgerond)

Reactie-afstand Remweg   Stopafstand
30 8,3 meter 4,5 meter 13 meter
50 13,9 meter 12 meter 26 meter
60 16,7 meter 17,4 meter 34 meter
80 22,2 meter 30,8 meter 83 meter

( bron: veilig verkeer Nederland)

Ik hoop met bovenstaande, dat elke weggebruiker bewust wordt van wat snelheid met de verkeersveiligheid doet. Houd rekening met elkaar, we willen allemaal aan het eind van de werkdag gezond thuiskomen. 

Verkeerslichten:                                                                                                                                                                       

Een ander signaal dat ik krijg, is dat met regelmaat de op de Larserweg gesitueerde rode verkeerslichten genegeerd worden. Dit behoeft mijns inziens geen verdere uitleg. De geldboete voor het negeren van rood licht bedraagt voor een auto: €250, een brom/snorfiets € 170, een fiets €100 en voetganger €75. 

Laten wij samen zorgen voor een veilig en leefbaar gebied.

Met vriendelijk groet, uw wijkagent,

Geert Wind


« terug naar overzicht