Ondermijning

De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning komt in de wijken en op industrieterreinen naar de oppervlakte in de vorm van intimidatie, geweld en machtsposities van (groepen) personen.

Plan van Aanpak Ondermijning
Gemeente Lelystad probeert de vinger te krijgen achter georganiseerde criminaliteit. Daarom heeft de gemeente samen met het Regionaal Expertise en Informatie centrum (RIEC Midden-Nederland) en politie een ondermijningsbeeld van Lelystad opgesteld. Dit ondermijningsbeeld geeft inzicht in wat er speelt in Lelystad en wat de gemeente kan doen om de aanpak van ondermijning te versterken. Deze aanbevelingen zijn uitgewerkt in het plan van aanpak ondermijning 2019-2022. Dit plan kunt u hier bekijken.


Samen strijden tegen ondermijnende criminaliteit
Het is belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Politie en Openbaar Ministerie, gemeenten, Belastingdienst en het regionale informatie- en expertisecentrum (RIEC) zitten criminelen op alle mogelijke manieren dwars; met strafrecht, bestuurlijke maatregelen, plukken van crimineel vermogen, privaatrecht, toezicht en preventie. Maar wij hebben ook uw hulp nodig. Help ons ondermijnende criminaliteit te bestrijden, uw wijk veiliger te maken en te zorgen dat overheidsgeld op de juiste plaats terecht komt. Ziet u vreemde, verontrustende zaken of zaken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn? Meld het dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed belt u 112.


Verder verwijzen wij u naar de factsheet om op te passen voor criminele weldoenders die u willen helpen om door deze moeilijk corona crisis te helpen. 

Liever anoniem melden?
Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000 of doe een melding via de website www.meldmisdaadanoniem.nl 


Gemeente Lelystad is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. In samenwerking met de politie wordt deze melding dan behandeld.


« terug naar overzicht