Ons Lelystad Airport Businesspark beveiligen, doen wij met elkaar en voor elkaar !

Traditionele collectieve beveiliging op bedrijventerreinen is al lang niet meer toereikend en succesvol. Echt succes wordt steeds vaker geboekt op ‘slimme bedrijventerreinen’ waar geïnvesteerd wordt in techniek en in publiek-private samenwerking. Zoals wij dit als Ondernemers Coöperatie op Lelystad Airport Businesspark dus doen samen met beveiligingsorganisatie Schipper Security, de gemeente, politie en de brandweer. Vertrouwen, draagkracht en kennis zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten.

Een bedrijventerrein succesvol beveiligen, is een zaak van lange adem. Waarin het van groot belang is om niet alleen scherp te zijn, maar vooral te blijven. Het is dus belangrijk om verwachtingen en kennis met elkaar te delen. Daarom vindt er periodiek overleg in de werkgroep plaats. Deze werkgroep is o.a. verantwoordelijk voor de certificering in het kader van ons Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Ook elke 3 maanden vindt overleg plaats met politie en onze beveiliger Schipper Security om zaken nog verder aan te scherpen. In dit overleg worden ook de rapportages vergeleken met politiecijfers en de ontwikkeling in de omgeving. Deze laten bijvoorbeeld in het 3e kwartaal van 2020 zien dat het merendeel van de in de politiecijfers opgenomen incidenten, voortkomen uit verkeerscontrole op de A6 en dat er daadwerkelijk 3 incidenten op ons industrieterrein hebben plaats gevonden.
Door de overstap, nu ruim 2 jaar geleden, naar Schipper Security en de aanschaf van nieuwe nog intelligentere camera’s. Zijn we instaat om nog sneller op veranderende situatie te reageren. 
Niet alleen op gebied van veiligheid, maar zeker ook op de gebieden “heel” (bijvoorbeeld kapotte verlichting in openbare ruimte en op eigen terrein) en “schoon” (zoals onkruid op stoepen en in goten, zwerfvuil e.d.) dragen de medewerkers van Schipper Security dagelijks bij aan onze doelstelling van een schoon, heel en veilig businesspark voor de ondernemers en hun medewerkers.
Op deze manier houden we elkaar scherp om te voorkomen dat, omdat het zo goed gaat de aandacht verslapt. Want ook hier geldt: “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 


« terug naar overzicht