Keurmerk Veilig Ondernemen werpt vruchten af

Het deel van bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark wat hiervoor bekend was onder de naam Larserpoort heeft al vele jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Dit keurmerk zorgt voor extra toezicht van ondernemers, gemeente, politie, brandweer en collectieve beveiliger Schipper Security op alles wat te maken heeft met ‘schoon, heel en veilig’.

Bij de laatste hercertificering in 2018 van het Keurmerk liet de procesbegeleider van het MKB weten dat Larserpoort één van de veiligste bedrijventerreinen in Nederland is. De politiecijfers van 2019 bevestigen deze conclusie opnieuw:

 

2019

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

0

Overige éénvoudige diefstallen

3

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

0

Diefstal af/uit/van overige voertuigen

0

Diefstal van motorvoertuig

0

Verkeersongevallen met letsel

1

Bedreiging

1

Mishandeling

0

Brand/ontploffing

0

Assistentie brandweer (geen brand)

1

Overlast

0

Rijden onder invloed

4

Vernieling cq. zaakbeschadiging

0

Fraude

1

Verkeersoverlast

0

Deze samenvatting van de cijfers toont aan dat de aantallen incidenten over het gehele afgelopen jaar erg laag zijn. Samenwerking van alle partijen om zich in te zetten voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein helpt dus. 

Valt er dan niets meer te verbeteren? 

Twee maal per jaar doet de werkgroep KVO-B in een politiebusje een schouw over het bedrijventerrein. Daarbij valt het op dat er toch nog enkele ondernemers zijn, die minder nauw nemen met de netheid op hun bedrijfserf. Volgens de brandweer geeft rommel rondom het bedrijfspand  en het opstapelen van materialen tegen het pand extra brandgevaar. Mocht er hierdoor brand ontstaan, dan kan ook de verzekeraar moeilijk doen bij eventuele schade uitkering. Ook kan rommel tegen het pand nooduitgangen blokkeren en daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor het personeel. Mocht u zich als ondernemer herkennen in deze situatie, dan roepen wij u namens de politie en brandweer op, om rommel op te ruimen en de nooduitgangen vrij te maken. Bij voorbaat hartelijk dank!

 


« terug naar overzicht