Diverse nieuwsitems

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende: - Openbaarvervoer op Businesspark. (Reminder) - B.I.Z.-bijdrage. - Extra camera’s geplaatst. - KVOB-werkgroep.

Openbaarvervoer op Businesspark. (Reminder)

Op 7 mei jl. informeerden wij u reeds over de opstapel staande wijzingen in het openbaarvervoer in Lelystad. Wij brengen dit graag via deze nieuwsbrief nogmaals onder uw aandacht.

Op dit moment nl. valt Lelystad onder de concessie stadsdienst Lelystad, uitgevoerd door Arriva en in opdracht van de gemeente Lelystad. Deze staddienst gaat per 4 april 2021 over in een nieuwe concessie, genaamd IJssel Vecht. Vanaf dat moment is niet de gemeente Lelystad maar ov-oost opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Lelystad. Na een openbare aanbesteding van ov-oost is de concessie IJssel Vecht gegund aan Keolis Nederland.

Aangezien ons businesspark een belangrijke stakeholder is in het openbaar vervoer in Lelystad, informeren wij u en omdat op dit moment de plannen van het openbaarvervoer in Lelystad gemaakt worden. De dienstregeling in Lelystad is een van deze zaken en dus ook de dienstregeling op ons businesspark.  Wij vragen u, mede namens Keolis, om uw wensen en of opmerkingen voor 29 mei te mailen aan gerard.lam@zonnet.nl. Zodat wij deze voor 1 juni bij Keolis kunnen inleveren. 

B.I.Z.-bijdrage.
In aansluiting op het besluit van B en W van Lelystad om tijdelijk uitstel te verlenen van de gemeentelijke belastingen om ondernemers tijdelijk wat financiële ruimte te verschaffen in deze moeilijke periode. Is er na overleg tussen bestuur en gemeente in lijn met genoemd besluit overeengekomen om ook de inning van de BIZ-bijdrage 2020 tijdelijk uit te stellen. Om de exploitatie voor dit jaar toch te dekken ontvangen wij een renteloos voorschot welke later bij de definitieve inning van de BIZ-bijdrage verrekend zal worden.
Namens alle leden van Ondernemers Coöperatie Lelystadairportbusinesspark danken wij de gemeente Lelystad voor deze tijdelijke oplossing.

Extra camera’s geplaatst.
Door de aanleg van de verbinding “De Albert Plesmanlaan” tussen ons Businesspark (voorheen Larserpoort) en het vliegveld is er een derde toe en afrit ontstaan van en naar ons Businesspark.  Om “het net” weer te sluiten zijn er aan het begin en einde camera’s geplaatst. Om hierdoor het doel van een heel, schoon en veilig park te kunnen continueren.

KVOB-werkgroep.
Het verheugt het bestuur te kunnen melden dat Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere. (OMALA), als lid van O.C.L., zitting zal nemen in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (K.V.O.B.). Waarmee ook zij het belang van certificering voor het gehele Lelystadairportbusinesspark onderstrepen.


« terug naar overzicht