Lelystad gaat bedrijven strenger controleren op naleven wettelijke plichten energiebesparing

LELYSTAD – De gemeente Lelystad gaat strenger controleren of ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden voldoen aan de energiewetgeving. Allereerst is er de energiebesparings- plicht. Deze wetgeving bepaalt dat bedrijven die veel energie gebruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Bedrijven die hier niet op tijd aan voldoen, kunnen een last onder dwangsom krijgen. Daarnaast is er de energielabelverplichting. Kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter moeten minimaal energielabel C hebben. Wanneer een kantoorpand dit niet heeft, kan het pand worden gesloten.

Wethouder Sjaak Kruis: “We zijn nu twee jaar bezig om de ondernemers uit onze gemeente te informeren over de plichten die ze hebben. En om ze te helpen om aan de verplichtingen te voldoen. Hiervoor werken we samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). We merken helaas dat onze inspanningen nog niet genoeg resultaten opleveren. Ongeveer de helft van de Lelystadse bedrijven die veel energie verbruiken, heeft maatregelen genomen. De andere helft nog niet. Daarom gaan we nu strenger controleren en handhaven, zodat bedrijven en pandeigenaren die nog niet aan de regels voldoen, er nu wel mee aan de slag gaan. Het nemen van energiemaatregelen door bedrijven is belangrijk om energiekosten te besparen. En het zorgt voor minder gebruik van fossiele brandstoffen en minder CO2-uitstoot.”
 
Bedrijven kunnen via formulier gegevens aanleveren
Anton Klijn, directeur bij de OFGV, vult aan: “Om toe te zien op de energiebesparingsplicht moeten bedrijven hun energieverbruik bij ons aanleveren. Hiermee kunnen we bepalen of ze wel of niet moeten voldoen aan de wetgeving. Alle ondernemers worden aangeschreven. Na het ontvangen van deze brief krijgen de ondernemers twee weken de tijd om hun energiegegevens bij ons aan te leveren. Dat kan heel makkelijk via een formulier op onze website. Als een ondernemer niet binnen twee weken reageert, volgt een waarschuwingsbrief. Heeft het bedrijf dan nog niet gereageerd, dan gaan we handhaven. Dat betekent dat we bijvoorbeeld een last onder dwangsom kunnen opleggen. Op deze manier hopen we de ontbrekende gegevens snel te krijgen. We werken al met deze aanpak bij andere gemeenten en zien dat veel meer bedrijven reageren. Ondernemers die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF).”

Evaluatie over een half jaar
De gemeente en de OFGV starten in maart met de nieuwe aanpak. Na een half jaar volgt een evaluatie.” 


« terug naar overzicht