Nieuwsbrief December 2023

2023 zit er al bijna weer op. Het was in veel opzichten een roerig jaar. De onrust in de wereld is alleen maar toegenomen. Zorgen om veiligheid hebben invloed op veel aspecten van ons leven. In deze periode van het jaar kunnen we extra stil staan bij het grote goed van vrede. Het bestuur wenst u, uw familie en uw medewerkers fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2024 toe.

Enquete KVOB
Nog niet iedereen heeft de enquete ingevuld (zie de mail van dd 3110/11 en 15/12). We verzoeken u met klem om dit alsnog te doen als u dit niet gedaan heeft. Mocht u de link niet (meer) hebben, stuurt u dan een reply op deze mail met een verzoek.

Even voorstellen
Sommigen van jullie hebben mijn naam misschien al voorbijzien of horen komen, dus ik wil mij hierbij even kort voorstellen. Mijn naam is Rik van Essen, 33 jaar oud en woonachtig op de Veluwe. Ik ben met ingang van 22 april 2023 bevorderd tot wijkagent bedrijventerreinen voor Lelystad en Zeewolde. Ik zal hierdoor de voormalige functie van Geert Wind overnemen.
 
Lelystad en Zeewolde is voor mij geen onbekend terrein, ik werk hier al sinds 2010. Ik heb in de afgelopen jaren met name in de incidentenafhandeling in Zeewolde gewerkt, maar heb ook met enige regelmaat diensten in Lelystad gedraaid.
 
Mochten jullie mij willen bereiken, mijn telefoonnummer is bekend bij secretariaat OCL. Mocht ik niet opnemen, stuur mij een dan mail of een appje. Mijn mailadres is rik.van.essen(a)politie.nl 

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking, hopelijk spreken we elkaar snel.


Elektrisch voertuig in brand
Wanneer er brand uitbreekt in een elektrisch aangedreven voertuig is jouw veiligheid het allerbelangrijkste. Brand in een elektrisch voertuig ziet er soms anders uit dan brand in een auto met verbrandingsmotor. Zo hoeft er bij brand in het accupakket van een elektrisch voertuig niet direct sprake te zijn van herkenbare zwarte rook of vlammen. Er kan in eerste instantie alleen sprake zijn van het vrijkomen van gassen in de vorm van witte en grijze rook.

Blijf uit de rook!
“ De witte kleur van de rook lijkt misschien op stoom, maar dat is het niet! Bij brand in het accupakket komt een cocktail van giftige en bijtende gevaarlijke stoffen vrij, waaronder waterstoffluoride en lithiumoxide.”

Wat moet je doen?
Het belangrijkste is: (lees verder in de bijlage)


« terug naar overzicht