Politie informatie: belang van aangifte

Aangifte doen is altijd belangrijk! Soms horen we dat het toch allemaal geen zin heeft. Toch is dat echt een misvatting. We gaan kort in op het belang van het doen van aangifte, het proces van een aangifte en de opvolging na een aangifte.

Waarom is aangifte doen belangrijk?
Als je slachtoffer bent van criminaliteit, is het belangrijk om altijd aangifte te doen. Heel veel slachtoffers doen dat ook. Elk jaar komen er meer dan een miljoen aangiftes binnen bij de politie. Dat betekent dat de politie in nauw overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en het lokale bestuur prioriteiten moet stellen. De aangifte vormt het begin van de gehele strafrechtketen en is van groot belang voor de kwaliteit van de opsporing en vervolging.

Hoe verloopt het proces van aangifte?
Alle aangiften die worden gedaan, worden voorgelegd aan een ‘casescreener’. Die beoordeelt of er sprake is van voldoende opsporingsindicatie: zijn er genoeg aanknopingspunten voor vervolgonderzoek?  Telkens wordt afgewogen of er tot opsporing wordt overgegaan en zo ja, met welke inzet. 
In verband met capaciteitsproblemen of aangiftes met hogere urgentie kan ervoor gekozen worden dat de aangifte niet in behandeling wordt genomen. 

Betekent dat dan dat de politie niets doet?
Nee. Het is belangrijk dat slachtoffers van criminaliteit zoveel mogelijk aangifte doen omdat de politie altijd alle informatie uit aangiftes registreert. Op basis van deze informatie worden analyses gemaakt. Waar en wanneer vindt welke criminaliteit plaats en wat is er bekend over mogelijke daders?
Deze analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarover je eerder aangifte deed.
Gemeenten gebruiken deze analyses ook om bijvoorbeeld (preventieve) maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra camera’s of verlichting.
Wat melden?                                                                                                                                                         Ik adviseer u altijd bij de politie melding te doen van situaties die u niet vertrouwd. Dit kan door te bellen naar 0900-8844 of bij spoed 112. Mocht u anoniem melding willen doen van mistanden dan kunt u bellen naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of digitaal middels:   https://www.meldmisdaadanoniem.nl

Met vriendelijke groet 
Geert Wind, politie Lelystad
 


« terug naar overzicht