Digitale Veiligheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voert jaarlijks een grootschalig onderzoek (Alert Online) uit naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity. Uit het onderzoek 2022 wat onlangs gepubliceerd is blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders vindt, dat de eigen kennis over online risico’s als phishing (via mail hengelen naar persoonlijke gegevens), hacken en malware (schadelijke software) redelijk tot goed is. 69% van de Nederlandse consumenten en 56% van de bedrijven doet geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit. Een groot deel(25%) van ondernemers uit het MKB onderneemt geen actie, nadat men te maken heeft met cybercriminaliteit. Mede hierdoor neemt de cybercriminaliteit nog steeds toe en heeft de politie lastig zicht op de dadergroepen.

Phishing de meest voorkomende vorm van cybercrime
33% van de onderzoeksgroep heeft afgelopen jaar te maken gehad met een vorm van phishing. 
De top drie is ten opzicht van 2021 niet gewijzigd.
1.    Phishing (33%)
2.    vriend-in-noodfraude (13%) 
3.    malware (11%) 

Hacking (11%) volgt vlak daarna. Net als in 2021 en 2020 maakt de meerderheid van de Nederlanders (61%) zich weinig zorgen over een cyberaanval.

Om de weerbaarheid en kennis onder inwoners en ondernemers te vergroten heeft de gemeente Lelystad een uitvoeringsplan Digitale Veiligheid 2022-2025 opgesteld. In 2023 gaan wij hier verder uitvoering aangeven. Samen met partners zoals de politie organiseren wij in de eerste helft van het jaar een informatiebijeenkomst over “cybercriminaliteit en het bedrijfslevens”. Tegen die tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 

Wilt u meer weten over het onderzoek van EZK of het deelrapport wat speciaal gaat over het  bedrijfsleven? Kijk dan hier;  Cybersecurity onderzoek Alert Online 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl


« terug naar overzicht