Zelfscan brandveiligheid KVO-B OCL/LAB.

Voor het KVO-B OCL/LAB project is besproken om een zelfscan brandveiligheid op te stellen, zodat de bedrijven zelfstandig een verkorte controle brandveiligheid voor hun bouwwerk kunnen uitvoeren.

Brandveiligheid van gebouwen is van belang voor gebruikers en eigenaren van gebouwen, hiervoor dragen de eigenaar(s), huurder(s) en gebruikers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De kwaliteit van brandveiligheid is altijd het resultaat van het samenspel tussen de gebruiker van een pand, de getroffen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Om u te helpen met het op orde houden van de brandveiligheid in uw gebouw, is er een korte checklijst opgesteld met daarin de belangrijkste aandachtspunten welke u kunt gebruiken om zelf een brandveiligheid scan uit te voeren. Tekortkomingen welke vanuit de scan naar voren komen worden inzichtelijk en dienen verholpen te worden. Op deze manier kunt u uw bouwwerk zo brandveilig mogelijk houden.

Verder adviseren wij u om regelmatig zelf een volledige check te doen ten aanzien van de (brand)veiligheid en de aanwezige voorzieningen in het gebouw.  

Met vriendelijke groet,

Marcel van Vliet
Specialist Brandpreventie Brandweer Flevoland

Postbus 10334,
1301 AH Almere
Gordiaandreef 101,
8233 AB Lelystad
T 0900-0165 

 


« terug naar overzicht