Opvolging brandmeldingen

Lelystad Airport Businessgarden oftwel LAB, het is net niet dat de collega’s van de repressieve dienst niet weten waar het ligt of wat het is. Al valt de afkorting L.A.B. bij velen nog niet standaard op de goede plek. Lelystad Airport Businessgarden is een bedrijventerrein waar Inditex ligt. Door de grootte van dit object is de kans op een ongewenste brandmelding wat groter en vandaar dat die meldingen nog wel eens doorkomen. De meldkamer van de brandweer heeft echter goede telefoonnummers en kunnen zeer snel achterhalen of er echt iets aan de hand is of dat het een “loze” melding betreft.

Deze actie het contra bellen zoals wij dat noemen heeft voor nogal wat opschudding gezorgd. Het lijkt erop dat de brandweer niet meer direct komt als er nood aan de man is. Op dit moment is het echter zo dat op LAB / Lelystad Airport Businessgarden alle bedrijven staan genoteerd als zijnde goed opgevoede bedrijven die de brandveiligheid goed op orde hebben. Dit is een compliment en het is de bedoeling dat dat natuurlijk ook zo blijft.
Door deze aantekening van goed voorbereidde bedrijven zal de brandweer altijd direct uitrijden voor een brandmelding of andere calamiteit. Zodra de meldkamer heeft achterhaald of het een melding is met grote urgentie zal de uitgerukte brandweerauto met spoed (lees optische en geluidsignalen) naar het Lelystad Airport Businesspark gaan rijden.

Wij, de brandweer, gaan dus altijd op pad om u van hulp te voorzien. Mocht het blijken dat onze hulp niet nodig is keren wij bij de eerstvolgende kruising gewoon weer om. Er wordt nu nog nagedacht over de constructie om altijd met spoed te gaan rijden en dan eventueel een rekening te sturen mocht het een ongewenste melding betreffen. Hiervoor is echter een juridische overweging en ondergrond voor nodig. Op dit moment komen er weinig meldingen van L.A.B. dus voelen de beleidsmedewerkers de urgentie niet. Ik ben echter druk om hen te overtuigen van het nut en de noodzaak voor u als ondernemer waarvan het hele hebben en houden wellicht in het bedrijf zit. Wordt dus aan gewerkt en ik houd u op de hoogte.
Een brandweeroefening in uw bedrijf
Tevens is onze afdeling vakbekwaam opzoek naar bedrijven die een keer willen oefenen met de brandweer. Er zijn meerdere voordelen te noemen. Vanuit ons oogpunt; de collega’s blijven vakbekwaam, een bedrijf leren kennen heeft als voordeel dat we met voorkennis een pand betreden waardoor de inzet sneller en beter kan verlopen. Ook voor u als ondernemer is het interessant omdat wij u kunnen laten zien wat wij van u willen weten bij een calamiteit en u bent ook verplicht om regelmatig en dat is dus 1x per jaar minimaal een oefening te houden om voorbereid te zijn op eventuele voorvallen. Dus mocht u interesse hebben neem dan na de zomervakantie contact op met 0900-0165 om uw aanvraag te deponeren.

Tot de zomer zit alles al redelijk vol dus daarna kunnen wij weer inplannen.

Zorg goed voor uw bedrijf en voor elkaar en blijf veilig.

Met veilige groet, 
Gerben van der Lugt, Specialist brandpreventie Brandweer Flevoland.

 


« terug naar overzicht