Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen behaald

Gemeente Lelystad, brandweer, politie en Ondernemerscoöperatie Lelystad Airport Businesspark (OCL) hebben vrijdag 8 oktober 2021 een hercertificering behaald voor het Keurmerk Veilig Ondernemen op Lelystad Airport Businesspark. De hercertificering is een bekrachtiging van de samenwerking tussen partijen om bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark schoon, heel en veilig te houden.

Brede samenwerking
De Keurmerken Veilig Ondernemen (KVO) maken deel uit van het strategisch thema 'Veilige bedrijventerrein en winkelgebieden', zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 van de gemeente Lelystad. Het keurmerk heeft ook echt een effect in de praktijk door de brede samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en ondernemers. Er zijn inmiddels al meerdere samenwerkingsverbanden binnen een KVO. Naast Lelystad Airport Businesspark, ook bij bedrijventerrein Noordersluis, bedrijventerrein Flevokust en de winkelcentra Lelycentre en Stadshart.

Elkaar nodig
“Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een mooie manier om ondernemers te betrekken bij het veiligheidsbeleid. Niet als verlengstuk voor de overheid, maar vanuit de gedachte dat we elkaar nodig hebben. Ieder draagt op zijn eigen manier in deze samenwerking een steentje bij aan de toekomst van Lelystad,” aldus burgemeester Mieke Baltus.

Tien jaar
Bijzonder aan deze hercertificering is dat het samenwerkingsverband voor het KVO inmiddels al 10 jaar bestaat. Op 15 april 2011 werd het eerste certificaat uitgereikt.

 

 


« terug naar overzicht