Schouwen werkgroep KVO-B Larserpoort

In het plan van aanpak van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Larserpoort is opgenomen dat de werkgroep ieder jaar 2 schouwen over het terrein uitvoert. Eén keer in de dagsituatie en één keer ’s avonds.

In het voorjaar is de dagschouw gehouden en in november de avondschouw. Daarbij werd het volgende geconstateerd:
De werkgroep is tevreden over de algemene indruk van het terrein.  Er is geconstateerd dat bijna alle palen die de vorige keer scheef stonden nu recht zijn gezet en dat de meeste bedrijven hun erf keurig op orde hebben. Ook ligt er nauwelijks zwerfvuil en zijn er geen brandgevaarlijke situaties geconstateerd! Wel viel op dat er veel onkruid in de goten de wegen en op de trottoirs groeide, dit geeft wel een rommelige indruk van het openbare gebied.  
De gemeente is gevraagd om dit z.s.m. te  gaan aanpakken. Helaas heeft dat deze zomer door wisselingen in het gemeentelijke personeel wat langer geduurd dat we gewend zijn. Het bestuur van de OCL heeft er bij de gemeente op aan gedrongen om z.s.m. te reageren op de schouwpunten  die de werkgroep doorgeeft. Inmiddels heeft de gemeente dit weer goed opgepakt.

Tijdens de avondschouw in november is vastgesteld dat de openbare verlichting op een enkele opmerking na prima voor elkaar is en dat geldt ook voor de verlichting van verreweg de meeste bedrijven. De surveillanten van Schipper controleren ook regelmatig tijdens hun rondes de staatlantaarns en geven storingen aan de gemeente door. Op enkele bekende ondernemers na heeft iedereen zijn zaken op het bedrijfserf keurig opgeruimd.  De brandweer zal met een paar bedrijven contact opnemen over wat ongewenste zaken.


« terug naar overzicht