Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

In de afgelopen periode bent u wellicht benaderd inzake de informatieplicht bedrijven en instellingen. Wat houdt deze informatie plicht in en wat wordt er van u verwacht? De OCL stuurt u bij deze de informatie zoals beschikbaar op het uitvoeringsorgaan van de overheid de RVO. Mocht u dit collectief willen oppakken wilt u dan een reply naar ons sturen?

 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

meer informatie vindt u hier

 

 


« terug naar overzicht