Opmerkingen ondernemers uit de KVO-B enquête

Tijdens de onlangs gehouden enquête in kader van de KVO-B hercertificering hebben een aantal ondernemers bij een aantal vragen opmerkingen geplaatst. De werkgroep KVO-B heeft deze opmerkingen besproken en wil hier graag nog even een reactie op geven.

 

  • Bij de verkeerslichten bij het afrijden van de Pascallaan staat  het licht zo kort op groen, dat er files ontstaan. De politie laat weten dat hier bewust voor is gekozen, in verband met de prioriteit aan de doorstroming op de doorgaande hoofdweg.
  • Een aantal opmerkingen gingen over overlast door parkeren van vrachtauto’s en opleggers. Wij zullen middels een infoflyer via de surveillanten van collectieve beveiliger overnachtende chauffeurs verwijzen naar alternatieve locaties met sanitaire en ander voorzieningen.
  • De overige opmerkingen gingen met name over overlast die veroorzaakt wordt door de huidige bouwactiviteiten op Larserpoort.  Het bestuur OCL heeft nauwe contacten met diverse verantwoordelijken voor de werkzaamheden en in gezamenlijk overleg probeert men zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Aangezien dit van tijdelijke aard is, zullen die problemen straks zijn opgelost.

« terug naar overzicht