Aanmelden van uw AED

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week.


In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.
De AED's kunnen door de geregistreerde burgerhulpverleners worden opgehaald om te worden gebruikt bij een circulatiestilstand. 
Wij roepen u daarom op om uw bedrijfs AED beschikbaar te stellen.
U dient deze daarvoor aan te melden bij HartslagNu, via www.hartslagnu.nl.
De AED moet dan op de opgegeven tijdstippen bereikbaar en inzetbaar zijn. 

Meld alleen een AED aan als u beheerder of eigenaar van de AED bent. Na een oproep wordt de AED, al dan niet gebruikt, door de burgerhulpverlener weer teruggebracht naar het adres waar de AED is gehaald. Als een AED wordt opgeroepen zal de beheerder een e-mailbericht ontvangen waarin staat dat de AED mogelijk is ingezet bij een reanimatie. De beheerder dient er dan voor te zorgen dat de AED zonodig weer gebruiksklaar wordt gemaakt. Dit houdt in; na (laten) kijken van de batterij en vervanging van de (gebruikte) elektroden.

Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren heet HartslagNu. HartslagNu is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door stichting Hartslag voor Nederland.
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app


« terug naar overzicht