Gratis risicoscan Cyber Security

Als lid van het OCL kunt u gebruikmaken van een gratis cyber risicoscan. Wanneer u zich aanmeldt door te mailen naar ISP ontvangt u toegang tot de online cyber risicoanalyse. Hiermee worden uw cyber security risico’s in kaart gebracht. Na afloop zal een medewerker van ISP een afspraak met u maken om te bespreken hoe de geconstateerde risico’s gereduceerd kunnen worden.

Mail ISP

 

In de praktijk lopen wij als ondernemers op Larserpoort bij incidenten zoals, Cybercrime, fraude, diefstal en onterecht ziekteverzuim vaak tegen een muur aan omdat ons naast de tijd ook vaak de kennis ontbreekt hoe dergelijke zaken aan te pakken. Wat vaak weer leidt tot onnodige extra schade

 

Maar ook maatschappelijke trends en ontwikkelingen die leiden tot wet- en regelgeving en branche gerelateerde richtlijnen zoals op het gebied van voedselveiligheid en betrouwbaarheid en integriteittoets zijn voor de meeste van ons geen dagelijkse kost. 

 

Als Ondernemers Coöperatie Larserpoort hechten wij grote waarde aan een veilig ondernemersklimaat en willen wij u als lid hierin ondersteuning bieden. We menen hierin een partner gevonden te hebben in de hoedanigheid van International Security Partners uit Lelystad.

 

International Security Partners (I.S.P.)  uit Lelystad adviseert en ondersteunt, sinds 1989, bedrijven op het gebied van: fraude, diefstal, afpersing, screening van medewerkers, het opstellen van risicoanalyses, beveiligingsplannen en crisismanagementplannen. In opdracht van o.a. verzekeraars doen ze cyberrisicoanalyses en helpen ze bedrijven bij het opstellen en invoeren van datalekprocedures en informatiebeveiligingsplannen.

 

Samenwerking OCL & I.S.P.

Het doel van de samenwerking tussen het OCL en I.S.P. is het bieden van ondersteuning aan de OCL leden, bij:

  1. beveiligingsvraagstukken;
  2. incidenten zoals het onderzoeken van cybercrime incidenten, fraude, diefstal en/of vermoedens daarvan en 
  3. het bieden van  ondersteuning bij de juiste afhandeling daarvan.

Uw (lidmaatschap) voordeel

Als lid van het Ondernemers Coöperatie Larserpoort heeft u 24/7 toegang tot de expertise van International Security Partners.

 

Bij vermoeden van en/of vragen over cybercrime, fraude, diefstal en onterecht ziekteverzuim kunt u daarvoor direct contact opnemen met International Security Partners: 0320-284141, die vervolgens  gratis en samen met u een actieplan opstelt. Zoals dat kan zijn: het (laten) installeren van een verborgen camera en/of lockers i.g.v. verondersteld misbruik van ICT systemen; het in gesprek gaan met de persoon waar een verdenking op rust en/of het doen van nader onderzoek.  Indien de uiteindelijke uitkomst leidt  tot terugvordering van geleden schade, dan kan het meldpunt Larserpoort. ook u hierbij de benodigde ondersteuning geven.

 


« terug naar overzicht