Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen Larserpoort

Vertegenwoordigers van de Ondernemers Coƶperatie Larserpoort, Politie Midden-Nederland, Brandweer Flevoland en gemeente Lelystad hebben maandag 7 mei 2018 hun handtekening gezet onder vernieuwde afspraken over de samenwerking aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein Larserpoort.

Veiligheid Larserpoort
Sinds 2011 werken de Ondernemers Coöperatie Larserpoort, politie, brandweer en gemeente samen aan de veiligheid op het bedrijventerrein Larserpoort. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B). In de afgelopen maanden heeft hercertificering plaatsgevonden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Larserpoort. De audit is goed verlopen en het certificaat is weer behaald.

Samenwerking centraal
Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. De samenwerkende partners op bedrijventerrein Larserpoort hebben de afgelopen jaren goede ervaringen met het KVO-B opgedaan. Het KVO-B Larserpoort geldt dan ook als een landelijk voorbeeld en heeft ook lokaal navolging gekregen. Zo is er sinds 2017 een KVO Stadshart en zijn er onlangs trajecten gestart voor het behalen van een KVO-B Noordersluis en KVO Lelycentre.


« terug naar overzicht